De internationale HOe productlijn van             

                          The international 009 productline of

                          Die internationale HOE Produktlinie von                             

   Deze productenlijn bestaat uit twee delen en omvat een looptijd van meerdere jaren. Een deel is een serie van een aantal grote en kleine smalspoor industrielokomotieven zoals die door de nederlandse industrie voor het Departement van Kolonien gebouwd zijn. Deze lokomotieven waarvan de voorbeelden nog steeds in gebruik zijn, kunnen op elke 9mm HOe smalspoor modelbaan ingezet worden en gaan door bogen met een kleine radius. Daarnaast is er het deel met modellen van de Heeresfeldbahn, die op banen met een duits of ooostenrijks thema te gebruiken zijn. Om het bouwen gemakkelijk te maken zijn de modellen ontwikkeld voor gebruik op bestaande 9mm onderstellen. Zoals bij alle Etchmodels modellen worden ook de modellen uit het programma van John's Works uitsluitend als etsplaat geleverd.

This productline consists of two parts and will take a productiontime of several years . One part is a series of a number of big and small industrial locos according to designs built by the dutch locomotive industry for the Department of Colonies. These locos of which the examples are still in service can run on every 009 mm lay-out and are suitable for curves with a small radius. Desides this range there is also a separate part of models of the german army field railways (Heeresfeldbahn)that can be used on lay-outs based on a german or austrian theme. To make an assembly easier, these all these models are developed for use on existing  N scale chassis. Like with all Etchmodels products the models of the John's Works also will only available as etched plates.

Diese Produktlinie besteht aus zwei Teile und umfasst ein Laufzeit von mehrere Jahren. Ein Teil ist eine Reihe von grosse und kleine Industrielokomotiven die nach Entwurfe von die niederlandischen Lokomotivbau hergestellt wurden fur das Ministerium fur Kolonien. Diese Loks wovon das Vorbild noch immer in Dienst ist kann auf jeder 9mm HOe Modellbahn fahren und sind geeignet fur Kurven mit ein kleiner Radius. Daneben besteht auch eine Reihe von Heersefeldbahnmodelle die auf eine Modellbahn nach deutscher oder osterreichischer Vorbild verwendet werden konnen. Um ein einfacher Zusammenbau zu ermoglichen sind alle Modelle entwickelt fur Verwendung auf bestehende 9mm  N-Untergestelle. Wie bei alle Etchmodels Produkte sind auch die Modelle von John's Works nur als Atzplatte erhaltlich.  

                                                                                      Klik op linkse afbeelding voor industrielokomotieven

                                                                                                                                 Click on left picture for industrial engines

                                                                                                                                 Klicken Sie auf der linken Abbildung fur Industrielokomotiven

                                                                                          

        Klik op rechtse afbeelding voor Heeresfeldbahnmodellen

         Click on right picture for Heeresfeldbahnmodels

         Klicken Sie auf der rechte Abbildung fur Heeresfeldbahnmodelle